GUJURATI MANSA | Kitchen Of Odisha
Home / Tag Archives: GUJURATI MANSA

Tag Archives: GUJURATI MANSA

GUJURATI MANSA

GUJURATI MANSA

ଗୁଜୁରାତି ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ- Ingredients 1: ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ମାଂସ, 2: ୨ ଚାମଚ ଭେନିଗର, 3: ୨ ଗୋଟି ପିଆଜ, 4: ଅଳ୍ପ ଅଦା ଅଳ୍ପ ରସୁଣ, 5: ୬ଟା ଗୁଜୁରାତି, 6: ଅଧ କପ୍ ତେଲ, 7: ୧ଚାମଚଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଆ 8: ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ,ହଳଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ- How to make GUJURATI MANSA? ମାଂସ କଟା, ଅଦା ବଟା, ଭିନେଗାର, ଗୋଲ ମରିଚଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ …

Read More »