GUJURATI MANSA Odia food | Kitchen Of Odisha
Home / Tarakari ( Curries ) / GUJURATI MANSA

GUJURATI MANSA

ଗୁଜୁରାତି ମାଂସ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ- Ingredients

1: ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ମାଂସ,

2: ୨ ଚାମଚ ଭେନିଗର,

3: ୨ ଗୋଟି ପିଆଜ,

4: ଅଳ୍ପ ଅଦା ଅଳ୍ପ ରସୁଣ,

5: ୬ଟା ଗୁଜୁରାତି,

6: ଅଧ କପ୍ ତେଲ,

7: ୧ଚାମଚଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଆ

8: ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ,ହଳଦୀ


ପ୍ରଣାଳୀ- How to make GUJURATI MANSA?

ମାଂସ କଟା, ଅଦା ବଟା, ଭିନେଗାର, ଗୋଲ ମରିଚଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ରଖିବ, କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ରସୁଣ ବଟା ଭାଯିବ | ରସୁଣ ଭଜା ଲାଲ ହେଲାପରେ ପିଆଜ ମିସା ମାଂସ ପକାଇ ଭଲଭାବରେ କସନ୍ତୁ ମାଂସ ସିଝି ଗଲାପରେ ଗୁଜୁରାତି ପକାନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କସି ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |

About healthodisha

Check Also

MANGO SUMMER CURRY by Samar Sahu kitchen of odisha

MANGO SUMMER CURRY by Samar Sahu kitchen of odisha

Ingredients 3 ripe mangoes. Make two clean cuts on either side of the seed. Make …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *