Tarakari ( Curries ) | Kitchen Of Odisha
Home / Tarakari ( Curries )

Tarakari ( Curries )

Tarakari ( Curries ) kitchen of odisha

GUJURATI MANSA

GUJURATI MANSA

ଗୁଜୁରାତି ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ- Ingredients 1: ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ମାଂସ, 2: ୨ ଚାମଚ ଭେନିଗର, 3: ୨ ଗୋଟି ପିଆଜ, 4: ଅଳ୍ପ ଅଦା ଅଳ୍ପ ରସୁଣ, 5: ୬ଟା ଗୁଜୁରାତି, 6: ଅଧ କପ୍ ତେଲ, 7: ୧ଚାମଚଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଆ 8: ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ,ହଳଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ- How to make GUJURATI MANSA? ମାଂସ କଟା, ଅଦା ବଟା, ଭିନେଗାର, ଗୋଲ ମରିଚଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ …

Read More »

Brinjal Chicken curry

brinjal Chicken curry

ବାଇଗଣ ମାଂସ Brinjal chicken curry. Read the post, how to make Brinjal curry and the ingredients required for it. Share this post and comment below for more Odia recipes. ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ – Ingredients: 1: ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ମାଂସ 2: ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ବାଇଗଣ 3: ୪ଟା ପିଆଜ 4: ୨ଟା ରସୁଣ 5: ଅଳ୍ପ ଅଦା …

Read More »