brinjal Chicken curry | Kitchen Of Odisha
Home / Tarakari ( Curries ) / Brinjal Chicken curry

Brinjal Chicken curry

ବାଇଗଣ ମାଂସ

Brinjal chicken curry.

Read the post, how to make Brinjal curry and the ingredients required for it. Share this post and comment below for more Odia recipes.

ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ – Ingredients:

1: ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ମାଂସ

2: ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ବାଇଗଣ

3: ୪ଟା ପିଆଜ

4: ୨ଟା ରସୁଣ

5: ଅଳ୍ପ ଅଦା

6: ୨ଟା ଟମାଟ

7: ୨ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି

8: ୨ ଟା ଗୁଜିରତି

9: ୨ ଟା ତେଜପତ୍ର

10: ୬ ଟା ଲଙ୍କା

11: ଅନୁମାନରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ |


ପ୍ରଣାଳୀ: Brinjal chicken Preparation.

ମାଂସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ରଖିବ | ପିଆଜକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି ରଖିବା | ରସୁଣ ଅଦା ଓ ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ରଖିବ | କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ | ଗରମ ହେଲାପରେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଓ ତେଜପତ୍ରକୁ ଭାଜନ୍ତୁ | ସଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ | ପିଆଜ ଲାଲ ହେଲାପରେ | ମାଂସ ଦେହରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ନିଆଁରେ କସନ୍ତୁ | ମାଂସ ସିଝି ଗଲେ ସଥିରେ ବାଇଗଣକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକରି ସଥିରେ ପକେଇଦିଆ ଏବଂ ସଥିରେ ଢ଼ାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡାଇ ଦେବ | ବାଇଗଣ ମିସିଗଲେ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |

About healthodisha

Check Also

MANGO SUMMER CURRY by Samar Sahu kitchen of odisha

MANGO SUMMER CURRY by Samar Sahu kitchen of odisha

Ingredients 3 ripe mangoes. Make two clean cuts on either side of the seed. Make …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *